Fujitsu värmepump med flera innedelar

Det finns Fujitsu luftvärmepumpar av väggmodeller som kan ha flera innedelar till en utedel. Det finns en rad olika system, som klarar av olika många innedelar.

Fujitsu värmepump med två innedelar

Fujitsu värmepump med flera innedelar

Oftast bättre med separata värmepumpar

Det är lätt att tro att det blir billigare med en värmepump med flera innedelar än två separata värmepumpar. Tyvärr kostar en Duo lika mycket som två vanliga värmepumpar och installationen kostar nästan det dubbla. Dessutom får man bättre effekt med två separata värmepumpar och man slipper att ha hela systemet avstängt om en innedel krånglar.

När passar det med flera innedelar?

Det kan vara bra att ha flera innedelar, om man har en komplicerad planlösning och bara har plats för en utedel. Annars är det i princip alltid effektivare och lönsammare med två separata värmepumpar.